Představenstvo

Jiří Chumlen

předseda

Kostřínská 577, 18100 Praha 8

tel.: +420 775 740 660

email: chumlen@kostrinska.cz

Jan Kaňka

místopředseda

Kostřínská 578, 18100 Praha 8

tel.: +420 731 173 537

email: kanka@kostrinska.cz

Ing. Zdeněk Boublík

člen

Haškova 4, 17000 Praha 7

tel.: +420 602 861 927

email: boublik@kostrinska.cz