Studie návrhu stavby

Seznam dokumentace

SITUACE 1-200

ZÁKRES PARCEL DO KN_1-200

KOORDINAČNÍ VÝKRES_1-200

PŮDORYS 5NP

PŮDORYS 6NP

ŘEZ A ODSTUPOVÝ ÚHEL_1-100

POHLEDY Z-J_1-100

POHLEDY V-S_1-100

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY A ŘEŠENÍ VSTUPU_1-100

Autorská zpráva

Statika

Oslunění a osvětlení_posouzení

Ornitologický průzkum ZCHD

Zápis z ČS BD ze dne 20.6.2017

zápis z ČS 20062017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 20_6_2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 20_6_2017

Kontrola hasících přístrojů

kontrola HP

SoD PlanPoint

SoD PlanPoint podepsaná

Revize hydrantů 2017

Revizní zpráva str. 1 (pdf)

Revizní zpráva str. 2 (pdf)

Revizní zpráva str. 3 (pdf)

 

Zápis z členské schůze BD Kostřínská 577, 578, ze dne 25.1.2017

ČS_25_01_2017

Členská schůze bytového družstva Praha 8 Kostřínská 577, 578

se koná v suterénu domu dne 25.1.2017 v 18 hod.

Zápis ze schůze představenstva ze dne 2.11.2016

Zápis ze schůze představenstva ze dne 2.11.2016

Zápis z členské schůze dne 17.5.2016

Zápis z členské schůze ze dne 17.5.2016