Pozvánka na členskou schůzi BD Praha 8, Kostřínská 577, 578

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 21_01_2016

Zápis ze schůze představenstva dne 4. 11. 2014

Zápis ze schůze představenstva dne 4.11.2014

Zápis z členské schůze ze dne 30. 9. 2014

Zápis z členské schůze ze dne 30. 9. 2014

Členská schůze 30. 9. 2014

Dne 30. 9. 2014 v 17 hodin se v zasedací místnosti v suterénu koná členská schůze Bytové družstva Kostřínská 577, 578.

Pozvánka členská schůze 30. 9. 2014

Zápis z členské schůze ze dne 12. 8. 2014

Zápis z členské schůze ze dne 12. 8. 2014

Zápis ze schůze představenstva

Zápis ze schůze představenstva ze dne 15. 7. 2014

Členská schůze

Bytové družstvo Praha 8, Kostřínská 577/578

svolává členskou schůzi dne 12. srpna 2014 od 17 hodin.

Hlavním bodem programu je schválení nových stanov.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Nové stránky kostrinská.cz

§ 636 Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zavádí povinnost zřízení a provozování internetových stránek za účelem svolání členské schůze , kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Vzhledem k této povinnosti byla zadáno vytvoření www stránek firmě DBLIFT.